?

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás:

 0908 741 472   dtp@iris-knihy.sk

 0917 553 120   monika.noelova@iris-knihy.sk

home »

Tlačíme a vydávame vysokoškolské skriptá, učebnice, zborníky a odbornú literatúru.

Potrebujete zabezpečiť publikačnú činnosť a máte obmedzené prostriedky? Zabezpečíme vydanie Vašej učebnice, vyžiadame ISBN.

Tlačíme školské časopisy a pre školské copycentrá ponúkame
aj možnosť knihárskeho spracovania vytlačených hárkov.

Design © IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2016–2019    •    0908 741 472    •    dtp@iris-knihy.sk

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de