knihy aj v malých nákladoch od 1 ks

letáky, brožúry, tlačivá

print on demand pre vydavateľov

knihárske spracovanie V1, V2, V8

 

parciálny lak digitálne

digitálna tlač  bielym tonerom

všetko pre svadbu a iné príležitosti

samolepiace etikety

?

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás:

 0908 741 472   dtp@iris-knihy.sk

tlač

 

- knihy, brožúry

- zborníky

- katalógy, newslettre

- kalendáre

- príbalové letáky

- booklety, vložky do CD, DVD

- letáky

- plagáty

- personalizovaná tlač a číslovanie (stravné lístky, vstupenky, personalizované dokumenty a pod.)

- dotazníky

- samoprepisovacie tlačivá – aj v menších nákladoch

- svadobné oznámenia a iné tlačivá pre slávnostné príležitosti (etikety na víno, menovky a pod.)

- rýchlokopírovanie (čiernobielo až 7.000 hárkov A4 za hodinu, farebne až 4.800 hárkov A4 za hodinu)

NOVINKA!

- digitálna tlač bielou farbou

- parciálny lak digitálne

Design © IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2016–2019    •    0908 741 472    •    dtp@iris-knihy.sk

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de