iris-tlac.sk

digitálna tlač + vydavateľstvo

?

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás:

 0908 741 472   dtp@iris-knihy.sk

 0917 553 120   monika.noelova@iris-knihy.sk

tlač

 

- knihy, brožúry

- zborníky

- katalógy, newslettre

- príbalové letáky

- booklety, vložky do CD, DVD

- letáky

- plagáty

- personalizovaná tlač a číslovanie (stravné lístky, vstupenky, personalizované dokumenty a pod.)

- samoprepisovacie tlačivá – aj v menších nákladoch

 

Design © IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2016    •    0908 741 472    •    dtp@iris-knihy.sk

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de