tlač - knihy, brožúry - zborníky - katalógy, newslettre - kalendáre - príbalové letáky - booklety, vložky do CD, DVD - letáky, plagáty - personalizovaná tlač a číslovanie (stravné lístky, vstupenky, personalizované dokumenty a pod.) - dotazníky - samoprepisovacie tlačivá – aj v menších nákladoch - svadobné oznámenia a iné tlačivá na slávnostné príležitosti (etikety na víno, menovky a pod.) - rýchlokopírovanie (čiernobielo až 7.000 hárkov A4 za hodinu) potlač - šálky, tričká, ozdoby a pod.

Design © Tlačiareň IRIS, s.r.o., 2016–2022

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de