iris-tlac.sk

digitálna tlač + vydavateľstvo

?

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás:

 0908 741 472   dtp@iris-knihy.sk

 0917 553 120   monika.noelova@iris-knihy.sk

home »

Tlačíme firemné tlačoviny:

katalógy, pozvánky, číslované vstupenky, vizitky, pohľadnice, hlavičkové papiere,
samoprepisovacie tlačivá, letáčiky, plagáty, manuály, návody na použitie,
príbalové letáky, diáre, kalendáre a iné.

NOVINKA!

Design © IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2016    •    0908 741 472    •    dtp@iris-knihy.sk

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de