Knihárske spracovanie
väzba V1 („zošit“, 2 spinky) väzba V2 (lepená brožúra) hrebeňová väzba (plastový alebo kovový hrebeň)
väzba V8 (šitá väzba s polepom) falcovanie (skladanie na jeden lom alebo na dva lomy) kalendárová kovový hrebeň
Ďalšie možnosti spracovania tlačovín: perforovanie (stravné lístky, vstupenky, odpovedné hárky a pod.) laminovanie (vhodné aj pre výstupy z digitálnej tlače) parciálne lakovanie – digitálne vyrezávanie na rezacom plotri (krabičky, pohľadnice, ozdoby a pod.)

Design © Tlačiareň IRIS, s.r.o., 2016–2022

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de