Papier pre digitálnu tlač 
nenatieraný papier:
- bežný kopírovací papier 80 - 250 g/m2 - farebný kopírovací papier 80g/m2, 120g/m2
- volumenózny papier 70 - 80 g/m2 natieraný papier: - matný alebo lesklý papier 100 - 300 g/m2 špeciálne druhy papiera: - priamoprepisovací papier
- samolepiaci papier Papier pre veľkoformátovú tlač nenatieraný papier:
- bežný papier 120g/m2 natieraný papier: - matný alebo lesklý fotopapier 200g/m2, 240 g/m2 Formáty Maximálny formát nášho tlačového hárku je SRA3, 
t.j. 320 x 450 mm. Pri tlači na plotri je šírka rolky alebo hárku do 610 mm.

bežné formáty niektorých tlačovín: - A6 (105 x 148 mm) - najmenší formát pre letáky
- A5 (148 x 210 mm) - najčastejší formát pre letáky - B5 (176 x 250 mm) - A4 (210 x 297 mm) - A3 (297 x 420 mm) - A2 (420 x 594 mm) a A1 (594 x 841 mm) - formáty vhodné na veľký plagát - DL (99 x 210 mm) - „obálkový formát“. Vhodný na pozvánky, zľavové kupóny a pod. - vizitka (90 x 50 mm) V praxi sa používajú aj cenovo výhodnejšie alternatívy - tzv. „zmenšené formáty“, 
pri ktorých je výsledkom napr. pri A5 výsledný formát 145 x 204 mm, pri A4 207 x 291 mm 
a pri B5 168 x 238 mm.
Gramáž papiera Hmotnosť papiera s plochou 1 m2. Volumenózny papier, tiež „knižný volumén“ alebo volúmenový papier Papier s nižšou gramážou, ale zároveň s väčšou hrúbkou. Používa sa na tlač kníh bez obrázkov (hlavne beletrie), nie je vhodný na tlač náročnej grafiky a na farebnú tlač.

Design © Tlačiareň IRIS, s.r.o., 2016–2022

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de