Orezové značky Vzdialenosť orezových značiek nastavte na 4 mm od okraja čistého formátu dokumentu. Pokiaľ neide o tlač na spadávku, orezové značky v dodanom súbore nie sú potrebné. PDF
Pre výstup do pdf odporúčame medzinárodne platný štandard PDF/X1a:2001, ktorý zaistí správne vloženie fontov a zlúčenie transparentností. Rozlíšenie rastrových obrázkov Rozlíšenie rastrových obrázkov by malo byť 300 dpi. Spadávka Pri tvorbe dokumentov nastavte veľkosť stránky vždy na konečný rozmer po orezaní. Presah mimo tohto formátu nastavte na 4 mm.
PDF – Portable Document Format je formát súborov, ktorý vyvinula v roku 1993 spoločnosť Adobe Systems. Účelom tohto formátu je zabezpečiť, aby sa vytvorený dokument zobrazoval rovnako na rôznych zariadeniach. Rozlíšenie rastrových obrázkov Rastrový obrázok: napr. fotografia, naskenovaná schéma alebo graf. Pre prezeranie na monitore stačí vo väčšine prípadov rozlíšenie 72 dpi, pre kvalitnú tlač to však nestačí. Spadávka, tlač na spadávku Ak grafika v dokumente siaha po okraj čistého (orezaného) formátu, je potrebné, aby presahovala až do hrubého formátu, ktorý sa po tlači odreže.

Design © Tlačiareň IRIS, s.r.o., 2016–2022

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de