knihy aj v malých nákladoch od 1 ks

letáky, brožúry, tlačivá

print on demand pre vydavateľov

knihárske spracovanie V1, V2, V8

 

parciálny lak digitálne

digitálna tlač  bielym tonerom

všetko pre svadbu a iné príležitosti

samolepiace etikety

?

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás:

 0908 741 472   dtp@iris-knihy.sk

Orezové značky

Vzdialenosť orezových značiek nastavte na 4 mm od okraja čistého formátu dokumentu. Pokiaľ neide o tlač na spadávku, orezové značky
v dodanom súbore nie sú potrebné.

 

PDF
Pre výstup do pdf odporúčame medzinárodne platný štandard PDF/X1a:2001, ktorý zaistí správne vloženie fontov a zlúčenie transparentností.

 

Rozlíšenie rastrových obrázkov

Rozlíšenie rastrových obrázkov by malo byť 300 dpi.

 

Spadávka

Pri tvorbe dokumentov nastavte veľkosť stránky vždy na konečný rozmer po orezaní. Presah mimo tohto formátu nastavte na 4 mm.

PDF – Portable Document Format je formát súborov, ktorý vyvinula v roku 1993 spoločnosť Adobe Systems. Účelom tohto formátu je zabezpečiť, aby sa vytvorený dokument zobrazoval rovnako na rôznych zariadeniach.

 

Rozlíšenie rastrových obrázkov

Rastrový obrázok: napr. fotografia, naskenovaná schéma alebo graf. Pre prezeranie na monitore stačí vo väčšine prípadov rozlíšenie 72 dpi, pre kvalitnú tlač to však nestačí.

 

Spadávka, tlač na spadávku

Ak grafika v dokumente siaha po okraj čistého (orezaného) formátu, je potrebné, aby presahovala až do hrubého formátu, ktorý sa po tlači odreže.

Design © IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2016–2019    •    0908 741 472    •    dtp@iris-knihy.sk

Photos, Images and Illustrations on this Website © istockphoto.com; © stock.adobe.com; © Artem Gorokhov / cliparto.de